درباره ما

گروه انديشه تبليغ با بيش از سی سال تجربه در ارايه تبليغات محيطی، ساخت تابلوها، بيلبوردھایِ تبليغاتی و ابتکار و نو آوری يکی از مطمئنترين گزينه ھا در بين بنگاھھایِ  اقتصادی و کارآفرينانِ  کشور محسوب می شود.

 

گروه انديشه تبليغ با اتکا به خودباوری جوانان کشورمان با نگاھی نو به تبليغات محيطی اقدام به ساخت بيلبوردھایِ  نوين و ھوشمند کرده است. اين گروه امکان ھر چه بھتر ديده شدن محصولات و بنگاه ھای اقتصادی و کسب و کارھا را در جلب رضايت مشتريانش فراھم نموده است. گروه انديشه تبليغ، با پيوند دانش روز و سال ھا تجربه و فعاليت ھای متوالی، و با بھره بردن از کارشناسان و مھندسانِ  حاذق و کارآزموده، توانسته نياز مشتريان را با توليد انواع تابلوھایِ  تبليغاتی، در ابعاد و اشکال دلخواه متقاضيانش، برآورده سازد. 

 

تابلوھای ھوشمند اسکرولينگ لايت باکس، استرابورد، بيلبورد سه وجھی، نقاشی ديواری، انواع لايت باکس  پرتابل با فَک متحرک از جمله محصولاتی بوده که با رويکردی مبتکرانه و نوين توليد و به مشتريان ارائه ميشود. مھمترين محصولات توليدی و فعاليتھای خلاقانه اين مجموعه تبليغاتی می توان به ساخت تابلوھایِ  اسکرولينگ اشاره کرد .

 

اين گروه با اتکا به جوانان دانش اموخته و مجرب محصولاتی با کيفيت توليد می کند که توان رقابت با محصولات و نمونه ھایِ  خارجی را دارد. صاحبان بنگاه ھای اقتصادی می توانند براساس نياز خود سازھھايی با ابعاد مختلف برای معرفی و تبليغ خود و محصولاتشان سفارش دھند. اين محصولات در کوتاھترين زمان ممکن براساس درخواست مشتريان آماده تحويل خواھند بود.

 

 تجربه ما رضايت بالای مشتريان از محصولاتِ اين گروه تبليغاتی بوده است. ما آماده ھمکاری در : طراحی، اجرا و مشاوره ھایِ  تخصصی در حوزه ی تبليغات محيطی با کليه بنگاھھای تجاری در سراسر کشور ھستيم.